Wij kijken met je mee vooruit.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Zekerheid rond arbeid voor werkgevers en werknemers Wetsvoorstel moet leiden tot nieuwe balans op arbeidsmarkt De Nederlandse wet- en regelgeving veroorzaakt verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele arbeid. Het kabinet wil een nieuwe balans op de arbeidsmarkt creëren met een wetsvoorstel dat recht moet doen aan de behoeften van werkgevers en werknemers. De maatregelen moeten concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Nederlandse wet- en regelgeving veroorzaakt verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele arbeid, waardoor het voor werkgevers voordeliger is om voor flexibele arbeid te kiezen. Daarbij ontstaat de situatie dat werkgevers die kiezen voor vaste arbeidscontracten in het nadeel zijn ten opzichte van werkgevers die concurreren door hun (loon-)kosten via flexibele arbeidscontracten te verlagen.

Het aandeel flexibele arbeidscontracten is daardoor in Nederland veel sterker gestegen dan in andere landen. Het kabinet wil de arbeidsmarkt daarom in een gezondere balans brengen door de wetgeving op verschillende punten aan te passen. De voorstellen in de Wab moeten op 1 januari 2020 in werking treden.

Negatieve effecten van wet- en regelgeving

Volgens het kabinet zorgt de scheidslijn in de wet- en regelgeving tussen vast en flexibel werk er mede voor dat werkgevers hun keuze te veel maken op basis van kosten en risico’s. Daardoor is er enerzijds een groep vaste werknemers met relatief veel bescherming en anderzijds een groeiende groep werknemers met een flexibel contract en onzekerheid over hun werk en inkomen. De lage doorstroom van flexibel naar vast contract beïnvloedt de keuzes die flexwerkers maken rond scholing, huisvesting en andere uitgaven. Als werknemers de middelen niet hebben voor aanvullende beroepsopleidingen, kan een flinke groep werknemers met een verouderde opleiding in de arbeidsmarkt ontstaan. Dit kan op de lange termijn het verdienmodel van Nederlandse bedrijven aantasten, doordat de innovatiekracht en het groeivermogen van individuele bedrijven en de Nederlandse economie als geheel afnemen.

Flexibele arbeid en vast contract

Het wetsvoorstel moet bijdragen aan een nieuwe balans in de arbeidsmarkt. Daarbij moet het voor werkgevers minder risicovol en financieel aantrekkelijker worden om werknemers een vast arbeidscontract aan te bieden.

- Flexibele arbeidscontracten moeten meer perspectief op zekerheid gaan bieden dan nu het geval is. Daarom neemt de regering maatregelen om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

- Tegelijkertijd moeten flexibele contracten beter kunnen aansluiten bij de aard van de werkzaamheden.

Verder wil de regering de overgang van flexibel naar vast contract wat verzachten voor werkgevers. Het consultatiewetsvoorstel bevat hiertoe een aantal maatregelen:

- Ruimere mogelijkheden rond de proeftijd bij een eerste contract voor onbepaalde tijd of een meerjarig tijdelijk contract.

- Cumulatiegrond bij ontslag. Als een einde van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs voor de hand ligt moeten werkgevers een werknemer kunnen ontslaan.

- De kosten van ontslag komen dichter bij elkaar te liggen voor flexibele en vaste contracten.

- De werkgever kan om compensatie vragen voor de transitievergoeding die hij heeft betaald als sprake is van ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte. Deze regeling moet voorkomen dat in zo’n situatie een onevenredig zware belasting voor de werkgever ontstaat.

- Werkgevers gaan voor vaste contracten een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten.

Maatregelen arbeidsmarkt

Het consultatiewetsvoorstel maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen waarmee de regering tot een nieuwe balans op de arbeidsmarkt wil komen. Andere aanpassingen moeten plaatsvinden rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en de inhuur van ZZP’ers. De inwerkingtreding van de aanpassingen uit dit consultatiewetsvoorstel is gepland voor 1 januari 2020.

 

bron: Deloitte

Terug naar het overzicht
©2022 - Olijff | info@olijff.nl | Algemene voorwaarden | Sitemap | Ontwerp & Realisatie: Timaar